Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2022/4: Geen una via, wel bis

Door: mr. D.J. Franssen TFB 2022/4.

Het ne bis in idem-beginsel behelst het verbod op dubbele vervolging en bestraffing. Dat klinkt simpel en lijkt ‘welhaast’ een natuurwet. De inhoud en reikwijdte van het ne bis in idem-beginsel blijft echter voer voor discussie. Indien men bedenkt dat het ne bis in idem-beginsel door verschillende rechters binnen autonome rechtsorden wordt uitgelegd, verbaast dat echter niet. Interessant is te bezien hoe de uitleg van het una via-beginsel door onze Hoge Raad, zich verhoudt tot rechtspraak van het EHRM op de voet van art. 4 van het Zevende Protocol.

Lees het gehele artikel hier.