Fiscaal Recht

Booij Legal & Tax (BLT) is gespecialiseerd in fiscaal recht en financieel toezicht. BLT wordt meestal ingeschakeld als er een conflict is of dreigt. Een conflict met de belastingdienst of een conflict over belastingen. Dit kan ook zijn in samenhang met ondernemingsrecht (bijvoorbeeld een overname, of bestuurdersaansprakelijkheid) of met het strafrecht.

Formeel belastingrecht

Booij Legal & Tax wordt veel ingeschakeld in Formeel-rechtelijke zaken, zoals:

 • Fiscaal procesrecht, de Algemene Wet Rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht
 • Fiscale cassatieprocedures
 • De informatiebeschikking
 • Boekenonderzoeken door de belastingdienst
 • Inkeerregelingen
 • Fiscale beboeting
 • Fiscaal strafrecht

 • Invorderingsrecht
 • Aansprakelijkheid voor belastingschulden (bestuurdersaansprakelijkheid, inleners/ketenaansprakelijkheid);
 • Internationale informatie-uitwisseling
 • Mutual Agreement Procedures (MAP’s)
 • Internationale fiscale geschillen
 • Klachten bij de Ombudsman

Rechtsgebieden

Booij Legal & Tax geeft second opinions en heeft specifieke ervaring op de volgende fiscale rechtsgebieden:

 • Vennootschapsbelasting, dividendbelasting
 • Internationaal belastingrecht, verdragstoepassing
 • Europees belastingrecht
 • Aansprakelijkheid voor belastingschulden

 • Inkomstenbelasting/Loonheffing/Sociale verzekeringen
 • Overdrachtsbelasting/BTW/Douanerechten
 • Erf-en schenkbelasting
 • Gemeentelijke heffingen (WOZ/OZB, legisheffing, baatbelasting)

Zaken in verband met belastingrecht

Daarnaast wordt Booij Legal & Tax ingeschakeld in zaken die verband houden met belastingrecht, zoals:

 • Tuchtrecht voor belastingadviseurs/accountants
 • Mediation in belastinggeschillen
 • Toepassing van de WWFT

 • Aansprakelijkheid voor onjuiste belastingadviezen
 • Garanties en vrijwaringen in overnamecontracten
 • Fiscale aspecten van specifieke (internationale) contracten

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op