Import en export van goederen – douanerechten, accijns en omzetbelasting

Wanneer u goederen importeert of exporteert, heeft u te maken met de Belastingdienst en de Douane. Dit leidt soms tot discussies over gehanteerde waardes van goederen, de indeling van de goederen (GN-codes) of de af te dragen of terug te ontvangen omzetbelasting.

Discussie met de Douane – douanerechten

Zodra u goederen vervoert van buiten de Europese Unie naar de Europese Unie en andersom krijgt u te maken met douanerechten. Een veel voorkomend geschil met de Douane ontstaat nadat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de goederen en de goederencode (GN-code) waaronder deze zijn ingevoerd. Het resultaat kan zijn dat de Douane van mening is dat de door u gebruikte GN-code onjuist is en dat zij vindt dat u de goederen onder een code – met een hoger douanetarief – had moeten indelen. Gevolg? U moet alsnog het verschil aan douanerechten betalen. Al dan niet met een boete. In dat geval ontvangt u een uitnodiging tot betaling (UTB). Bij het opleggen van een UTB gelden formele regels waar Douane zich aan moet houden.

Booij Legal & Tax biedt hulp wanneer de Douane een dergelijk onderzoek instelt of wanneer u een UTB (uitnodiging tot betaling) ontvangt.

Discussie met de Douane – accijns

Het komt in de praktijk voor dat accijnsgoederen onder schorsing van accijns naar een andere lidstaat worden vervoerd, in de andere lidstaat worden ontvangen en afgemeld, maar na een controle in dat land toch niet aanwezig blijken te zijn. De ervaring leert dat de Douane – al dan niet terecht – in eerste instantie bij u vragen komt stellen en u aanspreekt om de verschuldigde accijns te voldoen. Het komt ook voor dat de accijnsvergunning van de afnemer – zonder dat u dit weet – is ingetrokken nadat het vervoer van de accijnsgoederen is aangevangen. Ook dit leidt tot discussie met de Douane.

Booij Legal & Tax kan u in dit soort situaties helpen.

Discussie met de Belastingdienst – omzetbelasting

Wanneer u goederen importeert en exporteert heeft u ook te maken met omzetbelasting.

Veel voorkomende problemen hebben betrekking op het gebruik van een artikel 23-vergunning of het verzoek om teruggaaf na de levering van de goederen aan een afnemer in een andere lidstaat. In beide gevallen komt het met regelmatig voor dat het btw-identificatienummer dat de afnemer aan u heeft doorgegeven niet (meer) geldig is. Op dat moment gaat de Belastingdienst al snel over tot het naheffen van de door u (alsnog) te betalen omzetbelasting. Dit kan om zeer grote bedragen gaan. Omdat daarbij in de keten sprake kan zijn van omzetbelastingfraude, komt ook uw positie in die keten ter sprake. Dit kan zelfs zover gaan dat de Belastingdienst overgaat tot het intrekken van uw btw-identificatienummer. In dit soort situaties is het belangrijk dat u weet welke informatie de Belastingdienst nodig heeft.

Hoe kunt u aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan? En wie bewaakt uw rechten? Booij Legal & Tax helpt u hier graag bij.

BLT helpt u in uw gesprekken met de Douane en/ of de Belastingdienst over douanerechten, accijnzen en omzetbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bltm.nl of 085-203 09 50.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op