Werkwijze

Communicatie

Booij Legal & Tax (BLT) houdt van snelheid en transparantie, zonder concessies te doen op degelijkheid en zorgvuldigheid. U kunt BLT te allen tijde bereiken per e-mail of telefoon. BLT bewaakt termijnen en zorgt ervoor dat in uw zaken tijdig voortgang komt. In voorkomende gevallen krijgt u toegang tot uw digitale dossier.

Booij Legal & Tax kan u bijstaan in het Nederlands en Engels.

Financieel
Na een gratis intake die u tot niets verplicht, kan BLT u in overleg als cliënt accepteren.

Identificatie is daartoe vereist. De algemene voorwaarden van Booij Legal & Tax zijn van toepassing. In beginsel werkt Booij Legal & Tax tegen een uurtarief. Het basistarief varieert van € 350,- tot € 450,-. 

Afhankelijk van de aard van de zaak, het belang en de spoedeisendheid kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld met een gemiddeld tarief. Indien de zaak zich ervoor leent kan een (vooraf verschuldigde) fixed fee of een lager uurtarief in combinatie met een success fee worden afgesproken.

Maandelijkse factuur
In principe declareert Booij Legal & Tax maandelijks met een betalingstermijn van twee weken. U ontvangt een gespecificeerde factuur. Vaak zal BLT een depot of voorschot vragen dat wordt verrekend met de laatste factuur in een zaak.

Wwft, geheimhouding en verschoningsrecht
In de meeste gevallen zullen de diensten van BLT niet vallen onder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (de Wwft), omdat BLT normaliter niet adviseert in dat kader. Ingeval de Wwft wel van toepassing is, wijst BLT u daarop. Dat is bijvoorbeeld het geval als BLT belastingadvies geeft. In zo’n situatie is BLT wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Als advocaat heeft Booij Legal & Tax een wettelijke plicht tot geheimhouding en kan BLT het verschoningsrecht inroepen indien BLT als getuige wordt opgeroepen. BLT heeft geen plicht om aan FIOD, OM of enige andere overheid iets te verklaren over uw zaken. U kunt daarom in discretie en vertrouwelijkheid met ons overleggen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op