Hulp bij boekenonderzoek

Als de Belastingdienst een boekenonderzoek bij u instelt, dan controleren zij uw aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen van uw aangiften en administratie, zoals aftrekposten, subsidies of loonheffingen.

Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd en achteraf wordt een controlerapport opgesteld dat bestaat uit een openbaar en een niet-openbaar gedeelte. Na de aankondiging van het boekenonderzoek zal u de door de Belastingdienst gevraagde gegevens moeten verzamelen en ordenen.

Op deze pagina leggen wij uit welke hulp u bij de uitvoering van een boekenonderzoek kunt verwachten van Booij Legal & Tax.

 

Informatie geven aan de Belastingdienst, artikel 47 AWR

Tijdens een boekenonderzoek vraagt de Belastingdienst veel gegevens van u, maar moet u zomaar al die gegevens verstrekken? Nee, alleen informatie en inlichtingen die verband houden met uw eigen fiscale positie dient u aan de Belastingdienst te verstrekken.

Daarnaast mag de controleur van de Belastingdienst uw administratie niet zomaar meenemen. Hij mag wel kopieën van uw administratie (laten) maken en om aanvullende toelichtingen vragen.

Informatiebeschikking

Bij een boekenonderzoek bent u verplicht om mee te werken. Indien u van mening bent dat de gevraagde informatie niet relevant is dan wel u niet beschikt over de informatie voor het boekenonderzoek, dan kunt u het geven van de informatie weigeren. Het risico hiervan is dat de Belastingdienst in dat geval een informatiebeschikking kan opleggen om de informatie alsnog bij u op te vragen. Een informatiebeschikking kan nadelige gevolgen voor u hebben, zoals omkering van bewijslast.

In het uiterste geval kan de Belastingdienst middels een kort geding bij de civiele rechter om afgifte van de informatie vragen. In die procedure kunnen wij u bijstaan om ervoor te zorgen dat u de waarborg krijgt dat de informatie die u verschaft niet ook voor andere doeleinden (zoals het opleggen van een boete of een strafrechtelijk onderzoek) wordt gebruikt.

Booij Legal & Tax helpt u graag met uw bezwaar en beroepsprocedure tegen de informatiebeschikking of de kortgedingprocedure.

Omkering bewijslast

Een informatiebeschikking kan dus leiden tot omkering van de bewijslast. Dit houdt in dat de Belastingdienst een aanslag aan u oplegt op basis van een schatting. U dient vervolgens met overtuigende argumenten te bewijzen dat deze aanslag niet juist is.

Het kan dus van groot belang zijn om een fiscaal advocaat te raadplegen bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst.

Booij Legal & Tax helpt u bij een bezwaar- en beroepsprocedure tegen het controlerapport en een informatiebeschikking.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op