Financieel Toezicht

In relatie tot financieel toezicht biedt Booij Legal & Tax de volgende diensten aan:

Juridische bijstand

Bij geschillen met een toezichthouder (DNB, AFM of ACM) staat Booij Legal & Tax financiële ondernemingen en trustkantoren juridisch bij. Dit beslaat het hele spectrum van advisering en buitengerechtelijke oplossing van het conflict tot onderhandelen en/of procederen.

Sanctierecht

Booij Legal & Tax heeft ruime ervaring met het financieel boeterecht en wordt veel ingeschakeld in formeel-rechtelijke zaken, zoals:

  • Het (voornemen tot het) opleggen van een formele maatregel
  • Een aanwijzing
  • Een dwangsom
  • Een boete
  • Het intrekken van een vergunning

Toetsing van bestuurders en commissarissen

Als onderdeel van hun wettelijke taak toetsen DNB en AFM of (beoogde) bestuurders en commissarissen geschikt zijn om hun functie te vervullen en hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Het toezicht richt zich op solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen. Het toetsingsproces levert daar een grote bijdrage aan. Bestuurders en commissarissen zijn namelijk essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur en daarmee voor de soliditeit en toekomstige levensvatbaarheid van een instelling. Een goede kwaliteit van het bestuur en intern toezicht draagt bij aan een solide en verantwoorde bedrijfsvoering en bevordert de stabiliteit en integriteit van de financiële sector en het vertrouwen van consumenten. Booij Legal & Tax helpt bestuurders en commissarissen bij hun voorbereiding op de toetsing.

Toetsing door DNB

Een kandidaat wordt door DNB getoetst als het een functie betreft bij een: bank, verzekeraar, financiële holding, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, central clearing counterparty, premie-pensioeninstelling, betaalinstelling, clearinginstelling, afwikkelonderneming, elektronisch-geldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie, kredietunie, ontheffinghouder o.b.v. de WFT, wisselinstelling, pensioenfonds, beroepspensioenfonds, algemeen pensioenfonds of trustkantoor.

Toetsing door AFM

Een kandidaat wordt door de AFM getoetst als het een functie betreft bij een: beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, maatschappij voor collectieve belegging in effecten, bewaarder, bewaarder van een icbe, beheerder van een icbe, financiële-dienstverlener, pensioenbewaarder, marktexploitant, centrale effectenbewaarinstelling, accountantsorganisatie of auditorganisatie van een derde land.

Training van bestuurders en leidinggevenden

Booij Legal & Tax biedt cursussen en trainingen aan over Toezicht door toezichthouder, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, en risicoanalyse. Doelgroep is bestuurders en leidinggevenden in het bedrijfsleven. Zie verder onder BLTM Academy.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op