Mediation/Dispute Resolution

Mediation is een alternatieve wijze van geschiloplossing, ook bekend als ‘begeleid onderhandelen’. Bij mediation gaat het erom dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing.

Indien partijen bereid zijn goed naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaars belangen, kan vaak een duurzame oplossing voor de gerezen problemen worden gevonden.

Arnaud Booij is als gecertificeerde en geregistreerde mediator zeer ervaren in het begeleiden van zakelijke en fiscale mediations. Hij is Mfn Registermediator, ADR Full Certified Mediator en IMI Registered Mediator.

Zakelijke mediation

Arnaud Booij begeleidt als mediator of als partijbegeleider zakelijke mediations. Dit zijn mediations over zakelijke geschillen, zoals aandeelhoudersgeschillen, geschillen over samenwerking(sverbanden), geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders, en contractuele geschillen.

Voorbeelden zijn: een geschil tussen een curator en een bestuurder over mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid; een geschil tussen aandeelhouders/partners van een architectenbureau; een geschil tussen partners van een advocatenkantoor; een geschil tussen een accountant en een cliënt over de dienstverlening.

Fiscale mediation
Arnaud Booij begeleidt als mediator of als partijbegeleider ook fiscale mediations. Dit betreft geschillen tussen een belastingplichtige en de belastingdienst. Deze zaken worden vaak verwezen door de rechtbank, maar partijen kunnen ook los hiervan direct een mediator inschakelen. In veel gevallen gaat het om zaken die complex zijn, om meerdere jaren gaan, meerdere groepsvennootschappen bevatten, meerdere heffingen bevatten.

Vaak spelen ook andere zaken een rol, zoals de opstelling van de belastingdienst (of van de belastingplichtige) en persoonlijke

omstandigheden van de betrokkenen. De verwachting bestaat dat in de komende jaren steeds meer aandacht zal worden besteed aan mediation in internationale fiscale geschillen.

Internationale fiscale mediation
Internationale fiscale geschillen worden meestal niet (goed) opgelost. Om die reden heeft Arnaud Booij mede het initiatief genomen om Tribute op te zetten, een instituut dat zich bezighoudt met het oplossen van dit soort geschillen door middel van facilitation, mediation of arbitration.

Tribute werkt in dat kader samen met het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag (onderdeel van de Verenigde Naties) en met het IBFD waar het gaat om opleidingen. U kunt bij ons kantoor terecht voor advies over het oplossen van internationale fiscale geschillen. Arnaud Booij kan desgewenst als facilitator, mediator of arbitrator worden ingeschakeld.

Deal facilitation
Een specifieke vorm van mediation waarbij partijen de mediator vragen om actief te bemiddelen bij het zoeken van een goede oplossing is deal facilitation. Het commitment van partijen om op korte termijn een oplossing te vinden is van groot belang. Arnaud Booij kan desgevraagd als deal facilitator optreden.