Over ons

Onze missie
Complexe fiscale en financieel-bestuursrechtelijke problemen lossen wij efficiënt op. Nationaal of internationaal. Wij helpen u strategische beslissingen te nemen. Procederen of schikken? Vechten of onderhandelen? Mediation? Uw belang staat voorop. Wij luisteren goed naar u en komen altijd met een creatieve oplossing.

In conflictsituaties zijn wij in ons element. Wij brengen structuur voor u aan. En nemen namens u de regie in handen. Daadkrachtig en transparant coördineren wij desgewenst het werk van andere dienstverleners die bij uw zaak betrokken zijn, zodat efficiënt naar één doel wordt toegewerkt.

Wij beheersen alle aspecten van de fiscale en financiële advocatuur; formeel en materieel belastingrecht, fiscaal strafrecht, invorderingsrecht en douanerecht. Geen belastingadvies, maar hoogwaardige juridische bijstand bij conflicten met de fiscus of een financiële toezichthouder. Bij voorkeur lossen wij uw fiscale of financiële problemen buitengerechtelijk op, maar zo nodig procederen wij tot in hoogste instantie om uw recht te halen.

Onze cliënten
Booij Legal & Tax werkt voor bedrijven en vermogende particulieren nationaal en internationaal. Wij werken veel samen met andere (niet-fiscale) advocaten, belastingadviseurs, accountantskantoren, trustkantoren, family offices en vermogensbeheerders. Wij helpen hun cliënten en staan hen ook zelf bij in zaken van toezicht, aansprakelijkheid en tuchtrecht.

Onze zaken
Ons kantoor wordt ingeschakeld als er een conflict is of dreigt met de belastingdienst of met een financiële toezichthouder (DNB, AFM, ACM of BFT). Wij adviseren over het voorkómen van dergelijke conflicten. Blijkt dat niet mogelijk, dan onderhandelen en/of procederen wij. Fiscale cassatie bij de Hoge Raad is één van onze specialismen.

Wat doen wij niet?
Wij verstrekken geen regulier belastingadvies en verzorgen geen belastingaangiften. Booij Legal & Tax doet zelf geen strafzaken, maar in fiscale strafzaken en fraudezaken werken wij samen met vertrouwde strafrechtadvocaten.

In fiscale procedures werken wij vaak samen met gespecialiseerde belastingadviseurs of advocaten. Maar Booij Legal & Tax voert altijd de regie en bepaalt de strategie.

Neem contact met ons op