Legal & Tax Risk Management

Het is voor moderne organisaties en ondernemers steeds belangrijker om risico’s voor de bedrijfsvoering goed te kennen en te beheersen. Juridische en fiscale risico’s zijn een integraal onderdeel van het controlekader. Dit geldt te meer voor bedrijven die actief zijn in het buitenland, waar immers andere, vaak complexe juridische en fiscale wet- en regelgeving van kracht is.

Booij Legal & Tax assisteert directeur-grootaandeelhouders, middelgrote ondernemingen en organisaties en vermogende families om deze risico’s inzichtelijk en meetbaar te maken, realistische maatregelen te treffen en te monitoren wat de effectiviteit daarvan is. De advisering richt zich op vennootschapsrecht, fiscaal recht en compliance wet- en regelgeving.

Legal and Tax Risk Management oftewel juridische en fiscale risicobeheersing verbetert de interne controle van de juridische en fiscale processen binnen de onderneming. Het levert de juridische, fiscale of financiële afdeling al snel enorme tijdwinst op, waardoor zij zich kan richten op andere zaken, terwijl het bedrijf nauwkeuriger kan sturen op managementrapportages.

Ontzorgen door overzicht
Booij Legal & Tax (BLT) brengt overzicht aan in de fiscale en juridische zaken die spelen, helpt de juiste adviseur te kiezen en begeleidt en monitort. Waar de adviseur de taak heeft inhoudelijk te adviseren, is het BLT’s taak om als ‘trusted advisor’ de strategie te bepalen en de adviseurs aan te sturen, scherp te houden en de kosten in de gaten te houden.

Het doel van Legal and Tax Risk Management is het succesvol ontzorgen van de opdrachtgever. Omdat Booij Legal & Tax volledig op de hoogte is van de situatie kan BLT een project managen en hoeft de opdrachtgever zich niet met details bezig te houden. Het is BLT’s taak om alleen belangrijke beslissingen voor te leggen en te adviseren over de te volgen route.

Praktijkvoorbeeld
Een serie-ondernemer heeft vele belangen, bedrijven en investeringen. Hij wil vooral bezig zijn met het opzetten van nieuwe ondernemingen en projecten. Hij werkt met verschillende advocaten, notarissen en fiscalisten. Hij heeft zelf geen goed overzicht meer van zijn juridische en fiscale positie in de verschillende ventures. Wijzigingen zijn op komst. Nieuwe samenwerkingen, nieuwe financieringen.

Hoe creëert hij overzicht zonder zelf de hele dag met genoemde zaken bezig te zijn? Hoe kan hij goede beslissingen nemen, terwijl hij geen inzicht heeft in de juridische en fiscale impact van de verschillende scenario’s? Waar moet hij allemaal rekening mee houden als hij een scenario in werking wil zetten?

Onze desk Legal and Tax Risk Management biedt de oplossing. Booij Legal & Tax coördineert de juridische en fiscale kant van projecten en analyseert wat de impact is voor de ondernemer. BLT helpt hem of haar strategische keuzes te maken en rekening te houden met diverse scenario’s. BLT houdt de kosten in de hand en stuurt projecten efficiënt aan.

Het resultaat is dat de ondernemer al snel minder tijd en geld kwijt is aan zijn juridische ondersteuning en bovendien meer controle heeft over zaken die spelen.

Transparant in kosten
Met Booij Legal & Tax sluit u een abonnement af op basis van onderling afgesproken vastomlijnde werkzaamheden en met periodieke afrekening van deze vaste kosten. Op deze manier heeft u te allen tijde de kosten helder voor ogen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op