De Belastingdienst kan een boete opleggen

De Belastingdienst kan in bepaalde situaties naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De Belastingdienst kondigt een boete meestal aan. Op die aankondiging kunt u reageren om te proberen te voorkomen dat die boete ook echt wordt opgelegd.

Het is goed om te weten dat u in veel gevallen niet verplicht bent om antwoord te geven op vragen van de Belastingdienst of om te reageren op een aankondiging van een boete. Dit is een recht dat u heeft om te voorkomen dat u zichzelf mogelijk beschuldigt. Wanneer de Belastingdienst een boete oplegt, moet ook altijd worden gekeken of dit terecht is.

Heeft u een voornemen tot boeteoplegging of een boetebeschikking ontvangen?

Booij Legal & Tax heeft veel ervaring met boeteprocedures en kan in overleg treden met de Belastingdienst, u helpen bezwaar te maken tegen de boete of u bijstaan in de boeteprocedure voor de rechter. 

Verschillende soorten boetes

Verzuimboetes

De Belastingdienst legt een verzuimboete op wanneer u geen aangifte doet, een aangifte niet op tijd doet of wanneer u de door u verschuldigde belasting niet betaalt. Dit laatste geldt bijvoorbeeld bij de aangifte loonbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting. Niet nakomen van fiscale verplichtingen levert op grond van de belastingwet een overtreding op waarvoor geen opzet of grove schuld vereist is. De Belastingdienst kan dus al snel en makkelijk een verzuimboete opleggen wanneer u niet voldoet aan fiscale verplichtingen.

Vergrijpboetes

De Belastingdienst legt een vergrijpboete op wanneer u niet voldoet aan bepaalde verplichtingen op grond van de belastingwet. Hierbij kunt u denken aan het niet of onjuist verstrekken van gevraagde inlichtingen aan de Belastingdienst en het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte. Wanneer de Belastingdienst een vergrijpboete wil opleggen, dan moet de Belastingdienst bewijzen dat u zich opzettelijk niet aan de wet heeft gehouden. De Belastingdienst moet dan ook altijd uitleggen waarom zij een vergrijpboete oplegt.

Medeplegersboete

Sinds 1 januari 2009 kunnen belastingadviseurs, belastingconsulenten, accountants, boekhouders en zelfs notarissen te maken krijgen met een vergrijpboete. Dit is de zogenoemde ‘medeplegersboete’. Om een medeplegersboete op te kunnen leggen, moet de Belastingdienst aantonen dat de medepleger nauw en bewust heeft samengewerkt met de belastingplichtige.

Uw rechten

Een vergrijpboete is een vorm van straf. De Belastingdienst moet aantonen dat u zich opzettelijk niet aan de wet heeft gehouden. In deze situatie hoeft u niet altijd mee te werken. Het is belangrijk om te weten of de Belastingdienst u vragen stelt omdat hij wil weten of u voldoende belasting heeft aangegeven en/of betaald, of dat hij de vragen stelt om een vergrijpboete op te kunnen leggen. In het laatste geval hoeft u niet mee te werken.

Booij Legal & Tax helpt u bepalen of en hoeveel informatie verstrekt moet worden.

Strafrecht

Wanneer de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om een vergrijpboete op te leggen, maar dit niet doet, dan is de kans aanwezig dat u strafrechtelijk zult worden vervolgd. Ook in die situaties kan Booij Legal & Tax u helpen en werken zij waar nodig nauw samen met strafrechtadvocaten uit hun netwerk.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op