Gegevens praktijk

Rechtsvorm
Booij Legal & Tax is de handelsnaam van Booij Bikkers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Haarlem. Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65757262.
Het BTW-nummer is: NL856247157B0.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
Booij Legal & Tax is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global Specialty SE onder polisnummer V-062-012-661-8.
In de algemene voorwaarden van Booij Legal & Tax zijn de beperkingen van de beroepsaansprakelijkheid opgenomen.

Klachtenregeling
Zoals in de algemene voorwaarden is vermeld, kent het kantoor een interne klachtenregeling met een klachtfunctionaris. Ingeval van tuchtrechtelijke klachten met betrekking tot door Booij Legal & Tax uitgevoerde werkzaamheden, zal Booij Legal & Tax de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Beroeps- en Gedragsregels
Booij Legal & Tax staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, Tel. 070 – 33 53 535, info@advocatenorde.nl). Booij Legal & Tax is gebonden aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. U kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl.

Waarneming
In het geval dat mr. dr. J.A. Booij zijn praktijk als advocaat tijdelijk niet zou kunnen uitoefenen, zal mr M.H.W.N. Lammers als waarnemer optreden. Zij is te bereiken op 06-31002561 en via e-mail: lammers@huygenlammersadvocaten.nl.

Derdengeldrekening
Booij Legal & tax beschikt niet over een derdengeldrekening.