Actualiteiten

Commotie over CumEx en CumCum, dividendstripping onder het vergrootglas

23 dec 2022
De afgelopen maanden zien we in kranten en op internet steeds meer berichten verschijnen over dividendstripping. Dividendstripping betreft het fenomeen waarbij aandelen (vaak van beursgenoteerde ondernemingen) tijdelijk in handen komen van een partij die dividendbelasting kan verrekenen/terugvragen of dividend zonder dividendbelasting kan laten uitbetalen, terwijl de oorspronkelijke eigenaar van de aandelen dat voordeel niet heeft... Read More

Artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’

14 nov 2022
Daan Franssen schreef samen met Fleur de Graaf het artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’. In deze bijdrage besteden zij aandacht aan de vraag welke handelingen omtrent het doen van belastingaangifte onder welke omstandigheden een bepaald strafbaar feit opleveren. Daarbij schenken zij in het bijzonder aandacht aan de strafbaarstelling valsheid in geschrifte in welk... Read More

Kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur

11 jul 2022
Door: mr. C.A.H. Bikkers Ongeveer elke twee jaar publiceert het TFB een kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur over de in die periode verschenen belastingrechtspraak. Ook in de afgelopen periode (vanaf 1 juli 2020) is er fiscale jurisprudentie verschenen waarin ten aanzien van een opgelegde belastingaanslag de algemene beginselen aan de orde zijn gesteld. Hoewel... Read More

Taxpayer Advocate Service in Nederland

25 mei 2022
Door: mr. dr. J.A. Booij en mr. A.J.I.M. van der Velde In het coalitieakkoord 2021-2025 is aangekondigd dat er een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayer Advocate Service’ (TAS) zal komen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat deze TAS inhoudt en wordt onderzocht hoe een Nederlandse versie van de TAS eruit... Read More

Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2022/4: Geen una via, wel bis

09 apr 2022
Door: mr. D.J. Franssen TFB 2022/4. Het ne bis in idem-beginsel behelst het verbod op dubbele vervolging en bestraffing. Dat klinkt simpel en lijkt ‘welhaast’ een natuurwet. De inhoud en reikwijdte van het ne bis in idem-beginsel blijft echter voer voor discussie. Indien men bedenkt dat het ne bis in idem-beginsel door verschillende rechters binnen... Read More

Artikel “Aansprakelijkheid bestuurders: fiscaal en civiel”

24 mrt 2022
Door: mr. dr. J.A. Booij en J.H.P.M. Raaijmakers In Nederland geldt als uitgangspunt dat rechtspersonen en natuurlijke personen in beginsel strikt gescheiden vermogensrechtelijke betrekkingen kennen. Eind jaren tachtig is in verband met het toenemende oneigenlijk gebruik en misbruik van rechtspersonen een fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en daarnaast een civiele bestuurdersaansprakelijkheid ingevoerd. In dit artikel wordt ingegaan op... Read More

Openheid over cryptovermogen is niet altijd eenvoudig

15 mrt 2022
Door de groeiende cryptomarkt en de bewustwording ten aanzien van de verplichting om cryptovermogen aan te geven in de belastingaangifte, zijn er steeds meer mensen die (alsnog) hun volledige cryptovermogen willen opgeven en een verbeterde aangifte inkomstenbelasting willen doen. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. In de praktijk maken wij een heel scala aan beweegredenen... Read More