Actualiteiten

Samenwerking met Stone Partners

29 sep 2023
Arnaud Booij heeft zich vanaf september 2023 met zijn mediation-praktijk aangesloten bij Stone Partners. Stone Partners is gespecialiseerd in zakelijke mediation, onderhandelen, procesbegeleiding, bemiddeling en advies bij governance aangelegenheden en bij complexe geschillen en transacties. www.stonepartners.nl Arnaud zal zich bij Stone Partners vooral richten op mediation in de boardroom (RvB/RvC/aandeelhouders), in het familiebedrijf, bij samenwerkingsverbanden en bij... Read More

Voorkomen van aansprakelijkheid en beboeting van de belastingadviseur

19 sep 2023
Door: mr. Arnaud Booij FutD 2023/9. In de kranten en online zijn er de laatste tijd regelmatig berichten te lezen over belastingadviseurs die hun werk niet goed zouden hebben gedaan. Dit zijn meestal gevallen waarin het strafrecht een rol speelt. Een recent voorbeeld betreft de fiscalist die Tiësto en Afrojack adviseerde over het structureren van... Read More

Mediation in belastingzaken anno 2023

05 jun 2023
Door: mr. Arnaud Booij FutD 2023/6. Voor een belastingadviseur is het nuttig om te weten wanneer mediation zinvol is en hoe dat dan in het werk gaat. De rol van de belastingadviseur in de mediation is die van partijbegeleider. De kans dat mediation succesvol is, hangt vaak af van de houding/intentie van de partijen. Een... Read More

Aansprakelijkheidsbeschikking in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur

15 apr 2023
Door: mr. Arnaud Booij FED 2023/67 Indien een bestuurder op grond van artikel 36 IW wordt aangesproken voor niet-betaalde naheffingen terwijl deze bestuurder al met de curator een schikking heeft bereikt, kan onder omstandigheden deze aansprakelijkheidsbeschikking in strijd zijn met beginselen van behoorlijk bestuur. Of dit het geval is hangt mede af van de vraag... Read More

Commotie over CumEx en CumCum, dividendstripping onder het vergrootglas

23 dec 2022
De afgelopen maanden zien we in kranten en op internet steeds meer berichten verschijnen over dividendstripping. Dividendstripping betreft het fenomeen waarbij aandelen (vaak van beursgenoteerde ondernemingen) tijdelijk in handen komen van een partij die dividendbelasting kan verrekenen/terugvragen of dividend zonder dividendbelasting kan laten uitbetalen, terwijl de oorspronkelijke eigenaar van de aandelen dat voordeel niet heeft... Read More

Artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’

14 nov 2022
Daan Franssen schreef samen met Fleur de Graaf het artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’. In deze bijdrage besteden zij aandacht aan de vraag welke handelingen omtrent het doen van belastingaangifte onder welke omstandigheden een bepaald strafbaar feit opleveren. Daarbij schenken zij in het bijzonder aandacht aan de strafbaarstelling valsheid in geschrifte in welk... Read More

Kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur

11 jul 2022
Door: mr. C.A.H. Bikkers Ongeveer elke twee jaar publiceert het TFB een kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur over de in die periode verschenen belastingrechtspraak. Ook in de afgelopen periode (vanaf 1 juli 2020) is er fiscale jurisprudentie verschenen waarin ten aanzien van een opgelegde belastingaanslag de algemene beginselen aan de orde zijn gesteld. Hoewel... Read More

Taxpayer Advocate Service in Nederland

25 mei 2022
Door: mr. dr. J.A. Booij en mr. A.J.I.M. van der Velde In het coalitieakkoord 2021-2025 is aangekondigd dat er een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayer Advocate Service’ (TAS) zal komen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat deze TAS inhoudt en wordt onderzocht hoe een Nederlandse versie van de TAS eruit... Read More