Taxpayer Advocate Service in Nederland

Door: mr. dr. J.A. Booij en mr. A.J.I.M. van der Velde

In het coalitieakkoord 2021-2025 is aangekondigd dat er een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayer Advocate Service’ (TAS) zal komen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat deze TAS inhoudt en wordt onderzocht hoe een Nederlandse versie van de TAS eruit zou kunnen zien. Lees het gehele artikel hier.