Artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’

Daan Franssen schreef samen met Fleur de Graaf het artikel ‘Het strafrechtelijk pallet omtrent de aangifteplicht’. In deze bijdrage besteden zij aandacht aan de vraag welke handelingen omtrent het doen van belastingaangifte onder welke omstandigheden een bepaald strafbaar feit opleveren. Daarbij schenken zij in het bijzonder aandacht aan de strafbaarstelling valsheid in geschrifte in welk verband twee belangwekkende arresten van de Hoge Raad worden besproken. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deze bijdrage vrijblijvend opvragen via info@booijbikkers.nl.