Artikel “Aansprakelijkheid bestuurders: fiscaal en civiel”

Door: mr. dr. J.A. Booij en J.H.P.M. Raaijmakers

In Nederland geldt als uitgangspunt dat rechtspersonen en natuurlijke personen in beginsel strikt gescheiden vermogensrechtelijke betrekkingen kennen. Eind jaren tachtig is in verband met het toenemende oneigenlijk gebruik en misbruik van rechtspersonen een fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en daarnaast een civiele bestuurdersaansprakelijkheid ingevoerd. In dit artikel wordt ingegaan op enkele aspecten van de fiscale en de civiele aansprakelijkheid van bestuurders. Lees het gehele artikel hier.