Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2020/170.2: Wwft-verplichtingen voor belastingadviseurs

Door: mr. dr. J.A. Booij

TFO 2020/170.2

In dit artikel wordt ingegaan op de vereisten die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme2 (hierna: “Wwft”) die van belang zijn voor de belastingadviespraktijk.

Aan de orde komen: wanneer men onder de Wwft valt, waaraan moet worden voldaan onder de Wwft, de risicoanalyse, monitoring en melden ongebruikelijke transacties, het Wwft-beleid, de toezicht- houder Bureau Financieel Toezicht (hierna: “BFT”), de be- lastingadviseur die verantwoordelijk is voor de “first line of defence”, de relatie met Mandatory Disclosure (DAC 6) en met de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), voorbeelden uit de jurisprudentie en enkele tips voor de praktijk.

Lees het gehele artikel hier.