Interview Arnaud Booij voor TaxLive: ‘Fonds voor gemene rekening ondergeschoven kind in trustregister’

Op 13 juli 2021 werd Arnaud Booij geïnterviewd door TaxLive over de verplichting tot registratie in het trustregister dat boven het hoofd hangt van fondsen voor gemene rekening. In het wetgevingsproces rondom de invoering van een dergelijk register is hier maar weinig aandacht voor. Naast de onbeantwoorde basisvraag of het fonds voor gemene rekening überhaupt wel thuishoort in het trustregister, is de aankomende verplichting met zoveel onduidelijkheden omkleed dat van een simpele registratie geen sprake is.

Lees het gehele interview hier.