Een fiscale boete? Bankrekening in gevaar!

 

 

Door Arnaud Booij

Banken moeten in het kader van de anti-witwasregelingen (Wwft) onderzoeken doen, dat is inmiddels wel bekend. Dat betekent dat ze niet alleen moeten weten wie hun cliënt is (en de UBO), maar ook moeten ze nagaan of er een risico is dat er geldstromen zijn die uit een misdrijf afkomstig zijn. De bank treedt zo op als poortwachter om crimineel geld buiten ons systeem te houden. Ziet de bank iets ongebruikelijks, dan moet dat gemeld worden (een melding ongebruikelijke transactie, bij de FIU).

Als er bij een cliënt van de bank een risico is op fiscale fraude, is dat ook een witwas-risico dat onderzocht moet worden. De niet-aangegeven belasting wordt dan “witgewassen” en de fraude wordt dan gezien als het misdrijf waarmee opbrengsten zijn gegenereerd.

Nou denkt u misschien, dat is goed, daar heb ik niets mee te maken!
Toch kunt u al snel met een dergelijk onderzoek te maken krijgen.
De belastingdienst kan in bepaalde gevallen een “vergrijpboete” opleggen van 50-100% van de verschuldigde belasting (en zelfs 300% als het om verzwegen buitenlands inkomen gaat). Een vergrijpboete kan worden opgelegd als opzettelijk een onjuiste belastingaangifte is gedaan. Voor een dergelijke gedraging zou in theorie ook een strafrechtelijk onderzoek en veroordeling kunnen volgen. Het betekent dat de belastingdienst in zo’n geval van mening is dat er sprake is van fraude.

Nou denkt u misschien, dáár houd ik me niet mee bezig. Als er al iets aan de hand is, dan is het eerder een vergissing, een foutje.
De belastingdienst kan daar anders over denken. Ook als er sprake is van “voorwaardelijke opzet” kan al een dergelijke vergrijpboete worden opgelegd. Voorwaardelijke opzet is als de betrokkene “bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard” dat een onjuiste belastingaangifte wordt ingediend. de belastingdienst gaat er in de praktijk van uit dat dit snel het geval is, met de stelling dat men beter behoorde te weten. Wat u ziet als een foutje, ziet de belastingdienst dan als iets opzettelijks. Vaak ten onrechte, maar daar moet je dan wel eerst over procederen.

Nu weer terug naar de bank. De bank ziet het als een witwasrisico als bij een cliënt een dergelijke vergrijpboete wordt opgelegd en zal dit willen onderzoeken. Om die reden worden er nu vragen door de bank gesteld, in de zin van “Is aan u in de afgelopen vijf jaar een vergrijpboete opgelegd”?  En daar moet u eerlijk op antwoorden. Afhankelijk van de vermeende ernst van de situatie en het beleid van de bank, zal de bank vervolgens een witwasmelding kunnen doen bij het FIU.  De bank zal vervolgens moeten besluiten wat zij zal doen met een dergelijke niet-compliant klant, en dit kan er weer toe leiden dat men besluit afscheid te nemen van een klant.

Om die reden zult u extra alert moeten zijn als aan u of uw bedrijf door de belastingdienst een boete wordt opgelegd en is het zaak je daar niet te snel bij neer te leggen!

Mei 2021.