FED 2020/62: ‘Het UBO-register, hoe staat het ervoor’

Door: mr. dr. J.A Booij en mr. C.J. Bos

Het Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten is op 3 april 2019 ingediend en op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Op het moment van schrijven van dit artikel ligt het voorstel nog bij de Eerste Kamer en worden er door de verschillende regeringspartijen nog steeds vragen gesteld over bepaalde kwesties. De plenaire behandeling moet nog plaatsvinden en de inwerkingtreding zal plaatsvinden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit, terwijl volgens de richtlijn de wet al op 10 januari 2020 in werking had moeten treden. De vragen die gesteld worden betreffen o.a. hoe de privacy gewaarborgd wordt en hoe er wordt omgegaan met het inzien van de verstrekte informatie. In dit artikel zullen wij ingaan op de praktische zaken waar (belasting)adviseurs tegenaan kunnen lopen bij het voldoen aan de opgelegde vereisten die uit de nieuwe wet volgen.

Lees het gehele artikel hier.