De Wwft voor advocaten | Editie 2022 | mr. dr. J.A. Booij via Juris Didact

In deze e-cursus komen de kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook van belang voor u als advocaat, omdat u kennis moet hebben van de Wwft om te kunnen beoordelen of uw dienstverlening onder de Wwft valt. Met het volgen van deze e-learning voldoet u aan uw Wwft-verplichting 2022.

Vanaf 2 deelnemers met 25% collegakorting. U betaalt dan geen € 189,50 maar € 142,13 per deelnemer.

3PO | € 189,50  schriftelijk en online | basis

Hier kunt u meer lezen en zich aanmelden.